Hagaroa: Hver eneste dag må små barnehageben og skoleunger krysse fylkesveg 505 i Hagaroa for enten å komme seg til bussen eller til turplassen på andre siden av veien. Fartsgrensen forbi barnehagen er 60 km/t, men mange billister kjører veldig mye fortere enn det, forteller leder i Hagen barnehage, Elisabeth Bull Stensby.

– Noen ganger blir vi skremt over hvor fort mange kjører, sier hun. Barnehagen ligger helt inn til fylkesveien.

Nordover er sikten god for de som skal krysse veien, men for billister sørfra, kommer barnehagen brått på. Veien saltes heller ikke om vinteren og på vinterglatta kan det fort oppstå en farlig situasjon. Det har heldigvis ikke skjedd ennå, forteller verneombud Mari Sagbakken.

– Vi vil ikke skremme foreldre til å tro at det ikke er trygt for barna deres her, men det er en kjennsgjerning at det av og til råkjøres forbi barnehagen, sier hun.

Avslag

I fjor søkte derfor barnehagen Statens Vegvesen om å sette ned fartsgrensen fra 60 til 50 km/t. Avslaget kom overraskende på både Bull Stensby og barnehagestyret.

– Statens Vegvesen kunne ikke se at det var grunnlag for å gjøre noe med fartsgrensen. Nå har vi også fått beskjed om at veien skal asfalteres på nytt og at fotgjengerfeltet blir borte, sier hun.

I avslaget fra Statens Vegvesen står det: Det er antall avkjørsler til boliger, vegkryss og forhold som handler om gående og syklende som er avgjørende for fastsettelsen av fartsgrensen. Antall og alderssammensetning på denne trafikkantgruppen har liten innvirkning på sluttresultatet. Statens Vegvesen sier de har gjort en vurdering av fartsgrensen forbi barnehagen, men har kommet til at 60 km/t er den riktige. Fotgjengerfelt merkes kun opp på veier hvor det er 50 km/t eller lavere.

– Jeg oppfatter dette svaret som endelig og at vi ikke kan klage på det, sier Bull Stensby.

Mange som krysser

Det går 56 barn i Hagen barnehage. I tillegg bor det mellom 25 og 30 skolebarn i Hagaroa som må krysse veien hver morgen og ettermiddag for å komme seg på skolebussen. Gang- og sykkelsti er det ikke på denne siden av Glomma og det er nettopp på de tidene barna skal krysse veien at biltrafikken er størst.

– I fjor var de her og tok vekk skiltene som varslet om fotgjengerfeltet. Snart mister vi det også. Nå har ikke vi noe annet valg enn å flytte turplassen vår til andre siden av veien. Vi har nettopp kjøpt en grillhytte. Den blir satt opp i skogen på oversiden av barnehagen, slik at veien ikke må krysses, sier Bull Stensby, som slett ikke forstår argumentene til Statens Vegvesen.

– Jeg vet ikke engang om de har vært her på befaring før de skrev avslaget, sier hun. Les svaret fra Statens Vegvesen i egen sak over.

Les også
NYHETER Jan Egil Guriby i Statens Vegvesen Region Øst sier det er en helhetsvurdering som gjør at fartsgrensen forbi barnehagen er satt til 60 km/t.