HERADSBYGD: – Vi begynte å så lørdag. Det er samme dato som i fjor, men ei uke før det en kaller normalt, rundt 1. mai, sier Brede Kristian Østbye.

– Da far drev garden på 1970, var det bra om han fikk sådd 10. mai, forteller han.

300 mål

Østbye er ikke den første i den søndre delen av Elverum som er i gang med våronna.

– En nabo på Prærien fortalte meg fredag at han da hadde sådd 300 mål hvete. Han hadde også satt tidligpoteter under plast. Det er veldig tidlig, sier Østbye.

Lite regn tidligere i vår har gjort at det er veldig tørt i jorda.

– Det er ingen fordel at det er for tørt. For å spire må kornet ha råme, sier han.

Østbye forteller at da han pløyde i helga, var det ennå tele i jorda, men på et lite område som er bløtt og ligger i skyggen.

På de nærmeste nabogardene ser det heller stille på jordene. Ingen traktor er å se på jordene ved vegen til Løken nedre. Flere av åkrene langs vegen bærer preg av at plogen ennå ikke er satt i jorda.

Sjuskjærs plog

På tunet på Løken nedre står en annen traktor med sjuskjærs plog.

– Redskapen er forandret siden fars tid som bruker. Plogen hadde da tre skjær og traktoren en tredjedel så sterk som den vi har i dag. Den har aircondition, er like stille som en bil, har radio og sete til å ta med en passasjer, hvis en ikke vil være alene ute på jordet, sier han.

– Far vant også en traktor, en Gråtass, i et lotteri i begynnelsen av 1950-tallet, forteller han.