Elverum: – Vil Elverum kommune ha kunder eller innbyggere? spør nå flere av de ansatte ved Lyngholtet og Jotunhaugen.

Nyheten om at private tilbydere kanskje skal overta driften ved de to sykehjemmene, slo ned som en bombe blant de ansatte for drøyt to uker siden.

– Vi ante ingenting. Alle hos oss ble mildt sagt sjokkerte, sier Ann Kristin Kleive Halvorsen som til daglig jobber på Lyngholtet sykehjem. Hun mener det er helt uforståelig at kommunen vurderer å konkurranseutsette to sykehjem for å spare penger.

– Det skaper uro og redsel. Folk er redde for jobbene sine, sier hun.

Sparer 12–15 millioner

En arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen fikk i februar i fjor oppdraget med å utrede hvilke sykehjem i Elverum som kunne konkurranseutsettes. For to uker var rapporten klar. Konklusjonen ble at Lyngholtet og Jotunhaugen egnet seg best. Dels fordi disse to er de dyreste å drive og dels fordi antallet senger samlet sett ville gjøre det interessant for private å overta.

Ifølge arbeidsgruppa vil kommune spare mellom 12 og 15 millioner kroner årlig på å la private ta over driften.

Rapporten har nå vært ute på høring og mandag denne uka leverte Fagforbundet i Elverum sitt svar. Nestleder Inger Johanne Norr er ikke nådig i sin dom over rapporten.

Konkurranseutsetting er i beste fall en risikosport. Det meste av innsparingene her tas ved å kutte i pensjonene til de ansatte, mener Norr.

– En ansatt med en bruttolønn på 400.000 kroner kan risikere å tape 65.000 kroner per år i pensjon. For en ung medarbeider vil det til sammen dreie seg om millionbeløp. I tillegg har vi ingen garanti for at lønna ikke går ned så fort tariffperioden er over i 2016, sier Norr. Hun mener rapporten ikke er et godt nok beslutningsgrunnlag for politikerne som skal si ja eller nei i kommunestyremøtet 29. april.

– Det er fortsatt stor usikkerhet rundt lønn, pensjoner og kvalitet. Hva med andre yrkesgrupper som jobber ved de to sykehjemmene som kjøkkenpersonalet, renhold og vaktmester, spør hun.

– Mange vil slutte

De ansatte frykter at viktig fagkompetanse blir borte om private får overta.

– Jeg vet mange vil vurdere å finne seg annen jobb om dette blir en realitet, sier Kleive Halvorsen.

– Ingen vil gå ned i lønn og pensjon. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø på Jotunhaugen til tross for en veldig stressende arbeidshverdag. Vi arbeider med mennesker som har demens. Mange av disse kan ikke ytre seg selv om hvordan de vil ha det, sier Ingunn Andraa.

Formannskapet skal behandle saken 8. april.

Les også
NYHETER Kaare Aaneby (V) sier han er grunnleggende skeptisk til å konkurranseutsette sykehjem i Elverum.
Les også
NYHETER Elverum står i Robeks forgård, leser vi. Jevnført med den mer kjente helvetes forgård, skjønner vi at noe er alvorlig fatt, kommenterer Halvard Berget