• skjerper innsatsen: Seksjonssjef Roger Næss.

Elverum: – Vi har ingen fullgod forklaring på den kraftige økningen i fjor og vi har heller ingen holdepunkter for å si at dette er organisert vinningskriminalitet, sier leder for etterforskningseksjonen ved politiet i Elverum, Roger Næss.

Ifjor økte antallet sykkeltyverier i Elverum med 50 prosent. Samlet verdi på syklene utgjorde nær to millioner kroner.

– Sykkeltyveriene tilsvarer nå en tredel av alle vinningssakene hos elverumspolitiet, så dette er en viktig sak for oss, sier Næss.

Trenden ser ut til å fortsette i år. Hittil i 2015 har politiet mottatt 25 anmeldelser - 19 av dem bare i april. Tilsammen fire personer er blitt pågrepet. Alle har tilhørighet i Elverumsområdet.

Innsatsen skjerpes

På hittegodsavdelingen i Elverum henger det nå 80 sykler som er kommet inn etter forrige sykkelauksjon i august. Flere av syklene fremstår som helt nye.

– I fjor startet vi et prosjekt i politiet for å redusere antall tyverier, og oppklare flere. Vi begynte med oss sjøl og ble bedre på å kvalitetssikre anmelelsene vi fikk inn. Vi så for eksempel at ofte manglet rammenummeret i anmeldelsene, sier Næss.

Han sier rammenummeret er helt avgjørende for å kunne spore sykkelen tilbake til eier. I fjor klarte politiet bare å finne igjen 10 prosent av syklene.

– Men nå følger vi med og stopper mistenkte langs vegen om vi tror de kjører på en stjålet sykkel.

Økt bevissthet

Næss sier det er mye folk kan gjøre sjøl for å forhindre tyveri eller øke muligheten for å få den tilbake om du skulle være uheldig.

  • Noter ned rammenummeret på sykkelen din. Hvis den blir stjålet, øker sjansene radikalt for å få den tilbake. Aller helst bør du registrere sykkelen i et sykkelregister.
  • Lås alltid sykkelen hvis du går ifra den. Uansett hvor kort eller lang tid du skal være borte.n Hvis du har mulighet bør du låse sykkelen inn i garasje eller huset når du er hjemme.
  • Meld fra til politiet med en gang sykkelen blir stjålet. Du kan levere nett-anmeldelse på politiet.no.