Elverum: Seniornett i Elverum kom skikkelig i gang for tre år siden. På den tiden har de vokst seg til å bli blant de største klubbene i landet. Hvert år har de 140 kursdeltakere som får opplæring i hvordan man bruker PC og internett.

Selvom det finnes lignende tiltak i mange andre kommuner i Hedmark og i landet forøvrig, samarbeides det for lite på tvers av kommunene og med andre organisasjoner, sier Stein Andeassen.

– Bare i Hedmark er det 20 frivilligsentraler. Ikke mange av disse er tilknyttet Seniornett, sier han. I tillegg finnes det eldreklubber og pensjonistforeninger vi ønsker et samarbeid med, sier han.

Møteplass

Dette ønsker Seniornett Elverum og gjøre noe med. Mandag 23. mars inviterer de til halvdagsmøte i lærerskoleaulaen. Målet er å etablere samarbeidsarenaer mellom frivillige organisasjoner slik at man kan finne prosjekter som kan bidra med digital kompetanse til de som ennå ikke har.

– Daglig leder i Seniornett Norge, Tore Langemyr Larsen kommer. Det samme gjør også Jan Harald Nordseth i Digipost Norge. Mange eldre vet ikke hvordan ordningen med digital post fungerer, sier klubbleder Bjørn Bakke.

– I tillegg har fått Stian Lindbøl til å komme. Han er leder for en arbeidsgruppe i kommunaldepartementet som skal lage et program for å øke den digitale kompetanse, sier han.

Håper mange kommer

Flere er spesielt inviterte til møtet, som Fagforbundet, frivilligsentralene og pensjonistforeninger, men Andreassen og Bakke håper også mange andre kommer for å være med.

– Uansett hvilke forutsetninger og kunneskaper du måtte ha, er du velkommen, sier de to.