Elverum: Torsdag 14. januar settes det av to timer på Folkvang til å gi foreldre et supplement til å finne matematikk i hverdagen for å hjelpe barna sine og gi en oppfriskning i faget og hvordan de kan motivere og støtte elevene, formidle faget og oppfriske innholdet.

Utbytte av å møte opp

Bak opplegget står Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) som jobber for å fremme realfag og matematikk. Foredragsholder for kvelden er den engasjerte læreren Eirin Anette Ekeberg fra Ridabu skole i Hamar, der hun er kontaktlærer på sjuende trinn.

– Jeg har hatt to kvelder i Brumunddal og en på Hamar. Oppmøtet kunne vært større, men det var all right, og de deltok, hadde utbytte av å møte opp, sier hun.

– Elverum blir spennende. Det er ikke snakk om å teste foreldre eller at de skal vise egne kunnskaper, men å være et supplement og bidra til å finne matte i hverdagen, men å lære spill og hvorfor vi gjør som vi gjør. Det er et lavterskeltilbud, understreker Ekeberg.

Skape trygghet

Oppvekstsjef Tord Arnesen er svært positiv til at Tekna tilbyr denne matematikkskolen og stiller lokale til disposisjon.

– Det er spennende at noen vil bistå foreldrene, og jeg håper mange møter opp. Det vil være med på bevisstgjøre. Alle unger trenger foreldre som hjelper til, og det er god oppfrisking. Mange foreldre har andre måter å regne på, og jeg tror dette kan være med å skape trygghet. Matte er et fag elevene liker eller ikke liker oppover årene. Målet er å vise at det kan gjøres på en enkel måte, sier Arnesen, som selv vil være til stede.

De som møter opp bes ta med penn og papir. Mer informasjon om kurskvelden fins på Elverum kommunes hjemmeside.