• ALVORLIG: PRO-sjef Aino Kristiansen (t.h.) kom med bekymringsmelding før 1. mai-markeringene, og orienterte formannskapet om hvorfor. Til venstre kommunikasjonsrådgiver Kate Langsethagen.

Elverum: – Jeg er slått ut av de siste dagers hendelser, og sliter med angst og søvnløshet.

– Jeg har hatt ett motiv, og kun ett motiv i tankene, og det er å ta vare på pasientene. Det at jeg blir tillagt andre motiver oppleves dypt urettferdig, og det samme gjelder det hatet som rettes mot meg, og som har slått meg i bakken og gjort meg syk.

Formannskapet

Det var et dramatisk budskap assisterende rådmann Aasmund Hagen kunne refere for Elverum formannskap da de satte sitt møte klokka 09.00 i går. Det var på forhånd varslet at Arbeiderpartiet ville gå videre med og ta opp 1. mai-bråket. Ap mente det var et uheldig og klanderverdig agerende da den administrative ledelsen i Elverum kommune dagen før 1. mai-markeringen satte foten ned for innendørs appeller ved sjukehjemmene.

I stedet ble formannskapet tydelig satt ut av nyheten om at rådmannen er utsatt for så kraftige belastninger at hun er blitt syk. Ekstra beklagelig synes kolleger og politikere det er at hat og hets kommer rådmannen til del i hennes aller siste tid som rådmann i Elverum. Irene Evenstad Midtlund går av med pensjon 1. juli. Nå er sykmeldt til 1. juni.

Bekymringsmelding

Den ulykksalige tildragelsen som har fått så alvorlige konsekvenser skyldes i det store og hele dårlig kommunikasjon. Gjennom flere år har det vært tradisjon for at 1. mai-arrangøren har hatt noen til å holde politiske appeller ved sykehjemmene. 30. april fikk rådmannen en bekymringsmelding fra PRO-sjefen om at 1. mai-arrangementene kunne uroe pasientene. Det hadde ikke kommet noen henvendelse til lederne av sykehjemmene om arrangementene. Klokka 13.45 samme dag gikk det ut en e-post fra rådmannen til Ap-representantene Ingvar Midthun, Jørn Øversveen og Lillian Skjærvik med anmodning om å holde appellene utendørs. Ap-folkene reagerte spontant, blant annet fordi det ikke var de som var arrangør av 1. mai, men LO.

Beklager

Assisterende rådmann Aasmund Hagen beklager i et tilsvar til Arbeiderpartiet, som han også refererte for formannskapet, at administrasjonen ikke har håndtert saken på best mulig måte.

– Vi burde ha invitert til dialog rundt saken og ikke sendt en e-post med anmodning dagen før, sier Aasmund Hagen, og gjentar at hensikten fra rådmannen var å skjerme pasientene. PRO-sjef Aino Kristiansen opplyste formannskapet om at 80 prosent av belegget ved sykehjemmene har ulike grader av demens, og at faglig kunnskap viser og erfaringen er at mange reagerer negativt på ytre stimuli.

Aps gruppeleder Ingvar Midthun synes den sykmeldte rådmannens redegjørelse var sterk, og beklaget sjukemeldingen. Han sa at Aps brev var en redegjørelse for deres reaksjon, og at de ikke har hatt noen kontroll på hatmeldinger som har kommet på sosiale medier.