Elverum: De er usikre på framtida, men først og fremst forbannet - forsvarets renholdarbeidere i Østerdalen. Mange av de var samlet til årsmøtet i Norsk Tjenestemannslag (NTL) på Terningmoen i forrige uke.

9. september i fjor ble alle renholderne innkalt til informasjonsmøte der de fikk beskjed om at Forsvarsbygg ikke lenger skulle ha monopol på renholdstjenesten i forsvaret og at oppdraget skulle settes ut til private. Det ville i såfall betydd at 420 renholdsarbeidere i Norge hadde mistet jobbene 1. august i år. 37 av disse jobber i Østerdalen.

Forsvaret har ikke kunnet svare konkret på hvor mye penger det er å spare på konkurranseutsetting utover at det dreier seg om «flere titalls millioner kroner».

Sikkerhetsklarering

Renholderne er, i likhet med alt annet personell i Forsvaret, sikkerhetsklarert. De ansattes organisasjoner mente at en anbudsutsetting ville betydd mer byråkrati, all den tid det tar flere måneder å sikkerhetsklarere renholdere fra private leverandører.

I januar omgjorde derfor Forsvaret konkurranseutsettingen til en virksomhetsoverdragelse. Det gir de ansatte rett til å bli med over i ny virksomhet med samme lønn, men nå står slaget først og fremst om pensjonsordningene.

– Nær halvparten av oss som jobber med renhold i Rena leir og på Terningmoen er godt voksne damer som vil miste retten til AFP om private tar over. Det reagerer vi sterkt på, sier Gunn Iren Møllerbakken som har vasket på Terningmoen siden 1990.

– Forsvaret kan velge å sette som krav til tilbydere at tariffavtalen skal inneholde AFP-bilag, men det har vi ingen garanti for, sier nestleder i NTL-Østerdalen, Tor Kristian Godlien. Han sier NTL jobber med å få omgjort vedtaket. Fra 1. august får renholderne ny arbeidsgiver.

– Har effektivisert

Møllerbakken og hennes kolleger føler seg dårlig behandlet og mener de har vist at de kan effektivisere.

– Allerede i 2012 satte vi i gang et effektiviseringsprogram der vi måtte vaske flere kvadratmeter i timen enn før. Det klarte vi, men det virker ikke som om dette er med i vurderingene i det hele tatt, sier Møllerbakken.

Flere av renholderne skryter av det gode arbeidsmiljøet og at de legger sin stolthet i sørge for rene rom i forsvarets bygninger.

– Men nå har vi gått i denne uvissheten så lenge at det begynner å tære på motivasjonen blant mange. Vi får også mange tilbake- meldinger fra de som jobber i forsvaret. De skjønner heller ikke mye av dette, sier Møllerbakken og får anerkjennende blikk rundt bordet.