ELVERUM: Økonomiplanen for de neste fire årene inneholder allerede store innsparinger, nå legger rådmann Irene Evenstad Midtlund opp til et budsjettseminar i løpet av april hvor ytterligere innsparinger må bakes inn i et revidert budsjett for 2015.

– Vi som administrasjon har ved flere anledningen foreslått tiltak og grep som vil gi innsparinger – og løse en del av utfordringene med at velferdssiden i Elverum kommune er for dyr i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Det har vi ikke fått gjennomslag for. For oss er det ingen hellige kuer, og det er sannsynlig at tidligere foreslåtte tiltak vil bli lagt fram igjen, understreker rådmann Irene Evenstad Midtlund, på Elverum kommunes hjemmeside.

Sparetiltak

Elverum kommune står så å si i Robeks forgård, og kommunen tvinges nå til å ta grep for å få aktivitetsnivået til å stemme med budsjettet.

Elverum kommune har fra tjenesteproduksjonen fått inn over 35 millioner mer enn budsjettert. Blant annet på grunn av flere brukerbetalinger og refusjoner i forhold til økte tjenester. På utgiftssida er det i overkant av 73 millioner som skiller mellom det som var budsjetterte utgifter og de faktiske utgiftene.

Skattesvikt

Eiendomsskatten for 2015 er allerede utlignet maksimalt. Skattesvikten for ordinær person-, bedrifts- og formuesbeskatning var 2014 på 13 millioner.

Sammen med økonomisjef Stein Aas skisserer rådmannen nå en strategi for å komme i havn;n Ta ned driftsnivå fra 2014 med cirka 50 millioner kroner, hvorav budsjett 2015 allerede har tiltak for innsparinger 27,7 millioner kroner. Da gjenstår det å løse de 22,3 millioner kroner på årets budsjett. n Når det gjelder å dekke fjorårets underskudd på 26,7 millioner må det gjøres i løpet av de neste to årene for ikke å havne i Robek. Alternativt kan man søke om å få betalt det ned i løpet av de neste fire årene – da meldes man inn i Robek.

Politikerne i Elverum er nødt til å enten justere driften slik at aktivitetsnivået kommer i takt med budsjettet, eller søke om en utsettelse på å betale fjorårets underskudd, som medfører at kommunen blir en Robek-kommune, og blir satt under administrasjon ved at alle investeringer og låneopptak må godkjennes.