ELVERUM: Når regjeringen i dag legger fram forslag til revidert statsbudsjett er det avsatt 90 millioner kroner til to OPS-prosjekt. Det ene er til Sotrasambandet i Hordaland og det andre til firefelts veg mellom Løten og Elverum.

– Det betyr at prosjektet vårt får penger til forberedende tiltak i år, sier en glad og lettet ordfører Hanstad. Da hans partifeller på Stortinget brakte ham nyheten, innkalte han til pressekonferanse på sitt kontor mandag formiddag for å formidle det glade budskapet. Der stilte også Høyres gruppeleder Yngve Sætre, Fremskrittspartiets gruppeleder Kjersti Grindalen og tidligere og mangeårige stortingsrepresentant Per Roar Bredvold, som gjør comeback i politikken ved å være Frps toppkandidat på fylkestinglista.

ROSER REGJERINGEN

Alle gir de uttrykk for stor tilfredshet over at Regjeringen nå tar tak i den etterlengtede riksvegen. Det har i lengre tid vært usikkerhet rundt hele vegprosjektet, og ifølge ordfører Erik Hanstad hadde arbeidet med grunnavståelser stoppet helt opp. Nå ser han langt lyser på situasjonen og tror fortsatt det er realistisk at den nye vegstrekningen til 3,4 milliarder kroner skal står ferdig i 2018. Den vil få enorm betydning for Elverum, mener Høyre- og Frp-representantene.

– Vegen vil være et av de mest næringsfremmende tiltakene i Hedmark noen gang, mener Yngve Sætre.

Høyre- og Frp-politikerne sier at den nye firefelts vegforbindelsen vil bety mye for næringsutvikling, trafikksikkerhet og miljø. Rett og slett gjøre at flere vil bosette seg i Elverum.

ØSTERDALSPORTEN

– Østerdalsporten har stått på vent. Når den nye vegen kommer kan utbyggingen og utviklingen starte, og det er ventet at området vil gi 1.000 arbeidsplasser, sier Erik Hanstad og Kjersti Grindalen. Per Roar Bredvold mener den nye vegen vil få positiv betydning for hele regionen.

Nye riksveg 3/25 er et OPS-prosjekt – offentlig privat samarbeid – og skal finansieres gjennom bompenger. Det er anslått at det vil koste 60 kroner én veg å kjøre den nye vegen. Hvordan de 90 millionene skal fordeles mellom Sotrasambandet og rv. 3/25, har ikke elverumspolitikerne fått noen opplysninger om ennå.

– Det er rimelig å anta at det blir en noenlunde 50/50-fordeling. Det viktigste for oss er at det gjennom denne bevilgningen gis et signal om at vegprosjektet nå prioriteres for fullt, sier ordfører Erik Hanstad.

Høyres og Frps representanter er særdeles godt fornøyd med regjeringenes innsats på samferdsel, og sier at Norge for første gang på lenge er à jour med etterslep på vegvedlikeholdet.