ELVERUM: – Jeg ønsker at vi ser på dette pånytt sier Kersti Grindalen (FrP). Vi har hele tiden vært tydelige på hva vi står for. Vi mener Elverum ikke kan ta seg råd til å ha flere grendeskoler og vi er for større valgfrihet for eldre som trenger et omsorgstilbud, sier hun.

Også Yngve Sætre (H) er forberedt på at mange forslag vil komme opp igjen i budsjettmøtet.

– Jeg tror vi er nødt til å ta disse debattene en gang til. Vi er nødt til å få mer velferd ut av hver krone. Totaløkonomien i Elverum tilsier at vi må gjøre noe nå, sier han.

– Framtida består ikke av å bygge ned en tjeneste der presset vil bli økende de nærmeste årene, sier Jørn Øversveen (Ap). Han sier han regner med at flere forslag som er dikutert før vil komme opp igjen nå, men at Ap vil fortsette å fremme sitt syn.

– Vi må heller bygge opp pleie og omsorg, sier Øversveen.

Venstres Kaare Aaneby uttalte til iElverum i forrige uke at han var grunnleggende skeptisk til å konkurranseutsette sykehjem i Elverum.

– Vi har også sagt at Elverum ikke har råd til å ha en desentralisert skolestruktur som i dag, sier han.