ELVERUM: Da Arnfinn Uthus nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner for at hans nevø flyttet ei hjulkoie inn i Ulvåkjølen naturreservat, havnet saken i Sør-Østerdal tingrett med hovedforhandling onsdag 8. april. Uthus erkjente ikke straffskyld. Retten avsa sin dom mandag morgen, og har kommet til at Uthus har hatt medvirkningsansvar for at hjulkoia ble flyttet inn i vernet område uten at det var søkt om det, og har derfor funnet ham skyldig etter tiltalen.

Visste ikke

I tingretten forklarte Arnfinn Uthus at han ikke var klar over at nevøen hadde flyttet hjulkoia inn i området som omfattes av vernebestemmelsene, og som også Uthus er eier av. Koia ble sommeren 2013 plassert i Uthus’ utmarksområde ved Ulvkjøen, men utenfor naturreservatet. Nevøen ønsket å flytte hjulkoia, og Arnfinn Uthus påviste steder der den kunne plasseres, men da utenfor verneområdet. Nevøen flyttet koia rundt årsskiftet 2013/2014, med Uthus sin traktor, og plasserte den innenfor naturreservatet.

Medvirkningsansvar

Retten konstaterer at medvirkningsansvar også er straffbart etter motorferdselsloven, og har funnet det bevist at Uthus har medvirket til handlingen. Retten mener Arnfinn Uthus visste at flytting av koia ville medføre bruk av traktor, siden han lånte bort traktoren sin, og retten mener han hadde en plikt til å undersøke om flyttingen av koia var en lovlig handling eller ikke.