Elverum: – Ikke brenn daugras. Det blir grønt uansett!

Det er oppfordringen fra brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen.

Han minner om at forbudet mot brenning av tørt gras gjelder fra 15. april til 15. september.

– Om det er uskyldig og stilt, kan plutselig vind få ilden til fort å fare av sted, selv om det brukes vann. Vi har en del grasbranner der det tragiske har skjedd at hus har gått tapt, sier han.

– Vi registrerer hver vår at «det skulle bare brennes litt på kanten av et jorde» og at ilden er kommet ut av kontroll, forteller Haagenrud.

Han oppfordrer sterkt til ikke å brenne daugras og halm.

– Det kan leveres gratis på avfallsstasjon. Det er mye tryggere, miljøvennlig og mer hensynsfullt overfor naboen. Det er mange som har astma- og allergiplager, påpeker han.

– Men folk er blitt flinkere til ikke å brenne daugras, sier han.

Forbudet mot å brenne daugras gjelder også utmark.

– Der gjelder det også å være ekstra forsiktig. Ei sigarettglo kan være nok til å antenne tørt gras, som kan forårsake skogbrann. Skogen brenner om det er tele i bakken, sier Haagenrud.