ELVERUM: Fylkesråd i Hedmark, Per-Gunnar Sveen (Ap) sier det vil være svært dramatisk om Forsvaret skulle legge ned Terningmoen i Elverum. Han mener det også er paradoksalt.

– Dette handler om framtiden for Forsvaret i nasjonal sammenheng, men det er ingen tvil om at dette vil få store konskvenser for Hedmark. Bare i Hedmark er det 2.000 forsvarsansatte. Ca. 500 av disse jobber på Terningmoen. Det er en svært stor arbeidsgiver vi snakker om her, sier Sveen. Han sier han har hørt de samme opplysningene som iElverum sitter på og tar forbehold om at ingenting av dette er offentlig ennå.

– Det handler om hvordan Norge skal møte sikkerhetsutfordringene i årene som kommer. Men jeg synes det vil være paradoksalt om det betyr at vi skal bygge ned eller flytte den forsvarskompetansen som vi har fått her. Vi trenger også et troverdig forsvar i Sør-Norge, sier Sveen. Han sier milliardinvesteringene som Norge har gjort på fly og fregatter nå tærer på driften.

– Det hjelper lite å ha bra utstyr om vi ikke har soldater, sier Sveen.