Alle som har prøvd å kjøre bil mellom Hamar og Elverum i rushtid vet at det kan være en tidkrevende affære. Timesavganger mellom Hamar og Elverum er derfor viktig, og vil være en reell konkurrent til bilen. Det mener Katrine Aalstad i Miljøpartiet De Grønne.

- Med elektrifisering og hyppigere avganger, gjerne med timesavganger, vil dette bli en reell løsning for pendlere. Det sier Aalstad til Hamar Arbeiderblad.

Miljøpartiet De Grønne vil ikke vente med elektrifisering av Rørosbanen. Den jobben må starte raskere, mener partiet.

De ser gjerne for seg at elektrifisering skal gå på kostnad av bygging av firefelts veg. Miljøpartiet De Grønne vil heller bruke penger på elektrifisering enn ny firefelts veg.

- Mellom Sandnes og Stavanger går det lokaltog. Noe slik bør det også være mulig å få til her, sier Aalstad.