• VIL OPPLYSE NORDMENN: Torsdagens foredrag er det fjerde Ahmad Izzidin Awad (t.v.) og Mohammed Izzidin Awad har holdt om krigen i Syria og hvordan det er å være på flukt.

– Det er så klart vanskelig å fortelle vår historie, men det er vår oppgave å fortelle nordmenn hva som skjer i hjemlandet vårt, sier Mohammed Izzidin Awad (18). 

Under Elverum Røde Kors sitt temamøte om flyktninger torsdag kveld, fortalte han og broren Ahmad Izzidin Awad (24) om hjemlandet Syria, og deres flukt fra Syria til Norge. 

Vil tilbake til Syria

Guttene reiste først til Egypt der de bodde ett år, før de reiste videre til Norge i september 2014. Nå bor de i Eidskog og går på norskkurs og skole i Kongsvinger. Ahmad har i tillegg praksisplass på Kiwi én dag i uka. 

– Men vi vil tilbake til Syria så fort krigen er slutt. Jeg vil være med og bygge opp hjemlandet mitt, sier Ahmad. 

Leder i Røde Kors Hedmark, Roy Heine Olsen, er imponert over brødrene Izzidin Awad.

– Innlegget de hadde gjorde veldig sterkt inntrykk på oss. De hadde et bildecollage som viste oss Syria før det ble krig, og som til de grader viste stoltheten over hvilket fantastisk land dette var. For så å vise ødeleggelsene nå. Disse kontrastene var utrolig sterke, sier Heine Olsen.

Han ble også veldig imponert over hvor fort guttene hadde lært seg norsk.

- Har vært en holdningsendring

Lederen i Hedmark Røde Kors tror temamøtet om flyktninger var veldig viktig å ha akkurat nå, med tanke på folks holdninger. 

– I løpet av de siste månedene har vi hatt en holdningsendring som skremmer meg, både fra politisk hold, men også fra mediene. Det er hele tiden fokus på hvilke utfordringer flyktningene gir, og hvor vanskelig det er, sier han.

Han mener vi glemmer at vi her har de ressursene som skal til for å sikre velferdsstaten fremover. 

– Mange av de som kommer er unge mennesker, og Norge trenger mange flere unge mennesker som er villige til å gjøre en innsats. Og det er disse her virkelig villige til å både lære seg ting og jobbe i Norge, sier han. 

rundt 40 deltakere

Heine Olsen synes møtet ble veldig vellykket, men kunne ønsket seg flere deltakere. 

– Auditoriet vi er i her tar rundt 190 personer, og vi var vel rundt 30-40. Vi fikk et bredt spekter av situasjonen, som flere burde fått med seg, sier han.

I tillegg til innlegget de to syriske guttene hadde så fortalte Elverum Røde Kors om sine erfaringer fra arbeidet de har gjort på akuttmottaket på Hovdmoen. Flyktningkontoret i Elverum kommune snakket om bosetting av flyktningene, og Roy Heine Olsen hadde selv et innlegg om flyktningsituasjonen.