Kommunestyret i Elverum fikk flertall for alternativ 0+ da de behandlet saken om overordnet vegsystem i forige uke. Det vil si at de beholder eksisterende trease, gjør lyskryss om til rundkjøringer og gjør noe med jernbanebrua.

Dette var et alternativ Statens vegvesen hadde innsigelser mot, og torsdag var det meklingsmøte hos Fylkesmannen i Hedmark. Der kom det fram at vegvesenet trekker innsigelsen sin.

Elverum kommune opprettholder sitt vedtak om alternativ 0+

Avdelingsdirektør og leder av vegavdeling Hedmark, Aud M. Riseng sier i en pressemelding at vegvesenet har kommet fram til at det er sentralt med lokal tilslutning til kommunedelplanen for at det videre arbeidet skal bli vellykket. Overordnet veg og gatenett i Elveurm er en viktig reguleringsplan.

- Derfor mener vi at denne avgjørelsen ikke hører hjemme i Kommunal- og moderiseringsdepartementet, sier hun. Hun vil respektere kommunens lokale vedtaksmyndighet og rett til å velge en annen løsning enn vegvesenet har anbefalt.

-Selv om vi beklager vedtaket sterkt, sier hun.

Riseng understreker at kommunestyrets vedtak også vil ha konsekvenser for øvrig arealbruk og utbyggingsmønster i kommunen.

- Vi skal følge med på byutviklingen og trafikksituasjonen i Elverum framover. Vi står ved vår anbefaling om alternativ 2 og er åpne for å fremme planen på nytt når tiden blir moden for det. Inntil videre blir situasjonen i Elverum som før, sier Riseng.