Ole Frode Mikkelsgård, som er rektor ved Elverum Videregående skole (ELVIS), ble valgt til Hedmark Venstres førstekandidat under nominasjonsmøtet på Gjøvik lørdag.

- Vi har fått en utrolig sterk liste som jeg ser veldig fram til å arbeide sammen med for å skape et grønnere Hedmark, sier Stortingskandidat Ole Frode Mikkelsgård. 

Mirjam Engelsjord fra Stange er partiets andrekandidat og Stig Vaagan fra Hamar er tredjekandidat.  

- Vi har den beste næringspolitikken og skal kjempe for flere grønne arbeidsplasser i Hedmark,  sier andrekandidat Mirjam Engelsjord.

Hedmark Venstre ser offensivt fram mot stortingsvalget i 2017, etter de siste valgene å ha vært svært nær en stortingsplass.

- Dagens meningsmåling på 5,2 prosent i Aftenposten viser at en stortingsplass er en realistisk målsetning for Venstre, sier Mikkelsgård.

Senterpartiets listeforslag

Sjøl om mange partier er midt i nominasjonskampen, så er altså Hedmark Venstre ferdige med nominasjonsprosessen. Senterpartiet er et av de andre partiene hvor nominasjonskomiteen nå har sagt sitt.

Nominasjonskomiteens innstilling er ikke overraskende, for førsteplassen preges av Senterpartiets leder, Trygve Magnus Slagsvold Vedum fra Stange.

Her er lita:

1.      Trygve Magnus Slagsvold Vedum
2.      Per Martin Sandtrøen
3.      Emilie Enger Mehl
4.      Aasa Gjestvang
5.      Per Gunnar Stensvaag
6.      Margrethe Haarr
7.      Olov Grøtting
8.      Dag Rønning
9.      Ole Gustav Narud
10.    Marte Tønseth
11.    Ørjan Bue
12.    Mari Gjestvang          
13.    Arnfinn Nergård

Senterpartiets nominasjonsmøte holdes på First Hotel i Elverum 26. november opplyser nominasjonskomiteen i Hedmark Senterparti til iElverum.