Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet If står bak Nasjonal brannøvelse. Alle bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, boligselskaper, offentlige kontorer og privathusholdninger oppfordres til å avholde en brannøvelse i september 2016.

Hvordan delta?

For å delta i brannøvelsen må du melde deg på via en felles påmelding. Dette gjøres via denne nettsiden.

Du registrer virksomheten du representerer, eller familien din. Så gjennomfører du brannøvlsen i løpet av september.

Dere står selv for gjennomføringen av brannøvelsen, og bestemmer selv hva den skal inneholde. Deltakelse er selvsagt gratis. Du vil kunne få råd og veiledning i hvordan planlegge og gjennomføre en brannøvelse.

For å være med må øvelsen avholdes i løpet av september - gjerne i selve Brannvernuka (uke 38). Alle som deltar, blir med i trekningen om premier for til sammen 30 000 kroner, opplyser Elverum Kommune på sine hjemmesider.

Les mer og meld deg på brannøvelsen her