Elverum: – Salget har økt med 70.000 kroner fra 2014 til 2015 til 650.000 kroner, og overskuddet går til arbeidet vårt i Namibia, forteller daglig leder Vidar Wie Østlie.

Butikken, der frivillige har gjort en stor innsats i årenes løp, bugner av ulike varer, klær, vesker, skiutstyr, skøyter, bilder, bøker og dekketøy av alle slag. Kundene er både unge og eldre med blikk for skatter, gode plagg og moter i en tid der omsøm er en trend i tiden. Mange unge med teft og blikk klarer å finne spenstige antrekk. Menn kjøper dresser og bøker. Men butikken har også temaer. Akkurat nå er det skøyter.

– Vi har «alt» utenom elektriske artikler og møbler, ting med prislapp, merkeklær og -sko, og lekre klær som nesten ikke er brukt. Mye av det har vi fått lokalt, både privat og fra næringslivet, sier Wie Østlie.

– Mange flyktninger fra alle land og i alle aldre er også innom her. Også utenbygds med hytte i Trysil er innom her hver gang de er på veg til hytta, sier han.

Butikkens egen facebookside med intervjuer og bilder av nyheter har 582 likes nå midt i januar.

Urbefolkningsgruppene

I samarbeidsavtalen med NORAD (Direktoratet for utviklingshjelp) skulle Namibiaforeningen skaffe til veie 10 prosent av beløpet i prosjekter, som ble godkjent. NORAD dekker 90 prosent.

Fra og med 2016 har NORAD trukket støtten.

– Etter at vi mistet NORAD-avtalen, hadde vi årsmøte i september 2015. Da ville flertallet i styret legge ned Namibiaforeningen. Jeg stemte imot, sier Vidar Wie Østlie, som var økonomileder til han tok over som daglig leder da Olav Osland sluttet høsten 2015.

– De siste årene har vi hatt fokus på to ting. Det ene er skole for urbefolkningsgruppene i Namibia og nabolandene, som faller utenfor systemet. Det andre er den store arbeidsledigheten blant ungdommen i Namibia. Der har vi vært med på ungt entreprenørskap på landsbasis, som er et kjempestort tiltak. Disse to løpende aktivitetene må vi foreløpig kutte ut. Det vi har gjort og som er på plass, vil bli videreført. Nå må vi se på hvordan vi skal videreføre arbeidet vårt, sier Wie Østlie.

Namibias frihet

Namibiaforeningen har i løpet av årene hatt besøk av flere kjente namibiere, statsministre, regjeringsmedlemmer og ambassadører, samt kirkeleder, apartheidmotstander og nobelprisvinner Desmond Tutu fra Namibias naboland Sør-Afrika.

– Han stakk også uventet innom ved en senere anledning, forteller Wie Østlie.

– Han er gift med ei svensk dame, legger han til.

Aksjonen i Elverum i 1980 førte til at Namibiaforeningen ble opprettet. Den fikk så mye oppmerksomhet at mange forbinder Elverum med Namibiaforeningen, Skogmuseet og Elgstua.

I april 1980 deltok om lag 7.000 mennesker i et krav om Namibias frihet i april 1980. Varer for to millioner kroner ble samlet inn og sendt til flyktninger i Angola. Denne aksjonen førte til at Namibiaforeningen ble stiftet. Året etter kom Namibiabutikken.

Namibiaforeningen har vært viktig. En generasjon unge namibiere, som studerte i utlandet, kom tilbake til et fritt Namibia og var med og bygde opp landet Namibiaforeningen var med og utarbeidet skolesystem i Namibia sammen med undervisningsministeren.

– Vi har opplevd at namibiere er blitt overrasket over at vi har så lite lokale. De tror at Namibiaforeningen er en stor organisasjon, men de er imponerte over kvalitet og nivå. Namibiaforeningen er viktig for mange i Elverum, sier Wie Østlie.

Det store og omfattende arbeidet Namibiaforeningen og samarbeidspartnerne har gjort i årene siden 1980 er bredt omtalt på foreningens egen nettside.