• Faksimile fra Østlendingen 28. september 1977

Elverum: Røyken fra nyttårsfyrverkeriet har knapt lagt seg før veg og bru igjen settes på dagsorden i Elverum. 2016 kan bli et opprivende år med enda en vegdebatt. Allerede 11. januar inviteres det til åpent vegmøte. Utgangspunktet er to kommunedelplaner der den ene handler om vegvesenets planer for «overordnet vegnett» i Elverum, i senere tid også omtalt som «overordnet gatenett». To av tre alternativ handler om å føre trafikken i firefelts veg fra Basthjørnet til ELVIS. Enten med ny bru parallelt med Glåmbrua, eller en ny bru fra Glomdalsmuseet til ELVIS. Det er ikke vanskelig å se for seg at dette vil berøre bebyggelse og bymiljøet på Vestad, spesielt. Som et bakteppe svirrer også tanker og ønsker om omkjøringsveger rundt sentrum. Slik det gjorde i 1977.

Turbulent debatt

For 1977 går inn i historien som året med makeløs bru- og vegstrid i Elverum. Med knappest mulig flertall, og med Arbeiderpartiets knallharde justis i egne rekker, ble det vedtatt en vegløsning som gjorde at Glåmbrua ble bygd og at riksvegen sørover (nå rv. 2) ble anlagt langs Glomma. Midt i striden sto den gang den 23 år gamle kommunestyrerepresentanten Arnt Olav Velten fra Arbeiderpartiet.

Det var sterk motstand i en samlet opposisjon mot planene Ap ville drive igjennom. Motstanderne ville ha ringveger. Også i befolkningen var motstanden sterk, og det ble dannet en folkeaksjon, som etter hvert kom til å klamre seg til Arnt Olav Velten. For i kampens hete ble det lansert krav om folkeavstemning, som med stor sannsynlighet ville ha resultert i et nei til bru- og vegplanene.

Oppslag

Arnt Olav Velten signaliserte at han ville støtte en folkeavstemning. Virkelig temperatur ble det da Østlendingen med den profilerte journalisten Arve Øverby klasket til med oppslaget «Ap-Velten kan velte bru-/vegplanene i Elverum!». Kommunestyret skulle avgjøre folkeavstemning 15. oktober. Arbeiderpartiet hadde 25 representanter, opposisjonen 24. Veltens stemme kunne avgjøre hele veg- og brusaken. Østlendingen stilte spørsmålet om Ap ville bruke partipisken. I noens øyne var det nettopp det som skjedde.

Meningsmåling

– Østlendingen fikk gjennomført en meningsmåling som viste at det var et flertall blant velgerne i Ap for å vurdere saken på nytt. Noen av oss mente det ville være fornuftig med en folkeavstemning. Jeg var andre vara til formannskapet, og der gikk jeg imot folkeavstemning. Jeg vurderte likevel at jeg ville la min overbevisning telle mest når saken skulle behandles i kommunestyret. På et representantskapsmøte i Arbeiderpartiet i forvegen var det 62 som stemte imot folkeavstemning, og to var for. Jeg var den ene. Med et så klart demokratisk flertall følte jeg at jeg ikke hadde noe annet valg enn å følge partiet. Hadde det vært 10, for eksempel, som hadde gått for folkeavstemning, kunne kanskje stemmegivningen min blitt annerledes. Det bør også sies at det var representanter i den andre leiren som også følte seg presset av sine respektive partier, sier Arnt Olav Velten, som er journalist og debattredigerer i HA.

Politianmeldelse

I det nevnte intervjuet med Arve Øverby i Østlendingen begrunner Arnt Olav Velten sitt ja-standpunkt i formannskapet med at han følte seg presset. I referat fra det avgjørende kommunestyret ble Velten sitert på at han stemte mot sin overbevisning. Veg- og brumotstanderne brukte et påstått Ap-press for alt hva det var verdt. Even Lorch-Falch politianmeldte seks framtredende Ap-folk for å ha satt Velten under utilbørlig psykisk press ved å tvinge ham til å stemme mot sin overbevisning. Blant de anmeldte var daværende leder i Hedmark Arbeiderparti og senere statsråd Kjell Borgen. Velten ble innkalt til politiavhør 28. oktober.

– Politiet tok saken på alvor, men jeg husker likevel praten foregikk i en gemyttlig tone, forteller Arnt Olav, som også husker at saken ble en rikssak og at han ble intervjuet av VG og Dagsnytt samme dag.

Politimester John Villumstad henla anmeldelsen samme dag som avhøret av Velten fant sted.