• Nordskogbygda: Kirka ble bygget på midten av 1800-tallet.
  • verdier: Heradsbygd kirke etter oppussingen for noen år siden. Kirkebyggene inneholder store verdier.

Elverum: De fire bygdekirkene i Elverum har per i dag ikke direkte varsling til brannvesenet om noe skulle hende. Da den 204 år gamle kirka i Våler brant ned til grunnen i mai 2009, satte det en støkk i lokalpolitikere landet rundt.

I 2010 gjennomførte KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) en kontroll og dokumentasjon av brann- og innbruddssikring av samtlige norske kirker. Der kom det fram at en tredel av alle kirker her i landet ikke har et system for å varsle brann tidlig.

400.000 kroner

I Elverum kommunes budsjett er det satt av 400.000 kroner for å oppgradere varslingssystemene i kirkene i Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda, men denne summen er trolig ikke nok, forteller prosjektleder i Elverum kommune, Harald Brodal.

– Det er vanskelig å si akkurat nå hvor mye det vil koste, men vi er ganske sikre på at det blir dyrere, sier han. Egentlig skulle arbeidet med å sikre kirkene vært i gang, men det har vist seg vanskelig å skaffe til veie skikkelige tegninger av alle kirkebyggene.

– Nå mangler vi tegninger på en av kirkene. Når den er på plass lyser vi ut en anbudskonkurranse, sier Brodal. Han lover at alle bygdekirkene i Elverum skal være brannsikret i løpet av neste år.

Politisk prioritering

Kirkebygg er eid av staten, men driftes og vedlikeholdes av fellesrådene i kommunene. Varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus har sittet i fellesrådet i Elverum i åtte år og er glad for at arbeidet nå kan starte.

– Hvorfor er ikke dette gjort tidligere?

– Som så mye annet har også dette vært gjenstand for en politisk prioritering de siste årene, men nå er prosjektet i gang og det er jeg glad for.

– Hva om det viser seg å bli vesentlig dyrere å brannsikre kirkene en det som er budsjettert?

– Jeg tror det er politisk vilje til å få gjennomført dette nå. Vi har et vedlikeholdsetterslep på byggene, men det har likevel skjedd mye de siste årene for å gi kirka i Elverum et løft, sier Uthus. Han nevner blant annet orgelaksjonen i hovedkirken og etableringen av ny kirkegård i Hernes.

Veldig viktig

Kirkeverge i Elverum, Anne Margrethe Øwre mener det er veldig viktig å få på plass skikkelig brannvarsling i kirkene nå.

– Det er store verdier det er snakk om og vi har allerede hatt en gjennomgang med brannvesenet om hvordan vi som jobber der kan sikre byggene bedre. Heldigvis er samarbeidet med kommunen veldig godt og det er betryggende for oss at dette kommer på plass i løpet av kort tid, sier hun.