Elverum: Langtidsparkeringsplassen med plass til 137 biler ved Folkvang har ikke vært noe suksess etter at den åpnet i august. Den blir nesten ikke brukt, viser det seg.

45 kroner

Elverum mistet sin uskyld på sensommeren da det for første gang ble innført parkeringsavgift på kommunale parkeringsplass. 18 kroner timen og 45 kroner døgnet var normen Elverum kommune satte for parkeringsavgift på kommunal grunn, med nyasfaltert, godt tilrettelagt og -oppmerket Folkvangtomta som førsteplass ut.

Gladmelding

Bilister og parkeringstrengende er sånn sett budsjettvinnere når rådmannen i sitt budsjettforslag for neste år går inn for å redusere langtidsparkeringen med 20 kroner dagen – fra 45 til 25 kroner. I det ligger en innrømmelse av at de har lagt seg på et altfor optimistisk gebyrnivå. Prisen per time reduseres fra 18 til 12 kroner.

Parkeringskonsulent Espen Johansen i kommunens parkeringsetat bekrefter at prisingen har vært for høy.

– Vi har innsett at 45 kroner har vært for drøyt. Vi må ha et gebyrnivå som er tilpasset markedet, det folk er villig til å betale for å stå langtidsparkert, sier Johansen.

Balanse

– Når dere langt på veg halverer avgiften, betyr det at kommunen taper penger?

– Det er ikke sikkert. Det er viktig å ha balanse mellom pris og behov. Dersom det blir flere som parkerer når avgiften settes ned, er det ikke sikkert inntektene blir mindre. Kanskje tvert om.

Dersom budsjettforslaget med redusert parkeringsgebyr blir vedtatt, vil prisreduksjonen skje fra 17. desember, ifølge Espen Johansen.

Sju biler

iElverum kunne med selvsyn konstatere at det ikke er særlig rift om de avgiftsbelagte parkeringsplassene på Folvangtomta, som altså har kapasitet til 137 biler. Tirsdag sto det sju biler på plassen. Ved el-parkeringen, som er gratis, sto det en enslig elbil. I tillegg sto det en traktor og en anleggsbil fra kommunen. «That’s it», i alle fall på det tidspunktet. Espen Johansen i parkeringsetaten bekrefter at det er dager med rundt 25 biler på plassen. Med andre ord særdeles god plass.

Flere plasser

I tillegg til Folkvangtomta forberedes langtidsparerking mot avgift ved svømmehallen, ungdomsskolen, i Hummeldalsvegen og i Elvarheimgata forbi politihuset. I Storgata og på annen kommunal grunn blir det fortsatt to timers gratis parkering med P-skive.