Elverum/Bardufoss: Rammene rundt sjefsskiftet var flotte på Bardufoss tirsdag. Blant gjestene var både lokale- og østerdalspolitikere, representanter for Forsvarets avdelinger og flere ambassader i Oslo, da generalmajor Odin Johannessen ble satt inn som ny generalinspektør for Hæren av Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen.

Takket Rune Jakobsen

Forsvarssjefen la vekt på at den nye generalinspektøren er en offiser som med sin brede erfaring fra hele Forsvaret, vil være rette mann til å føre Hæren videre.

– Odin Johannessen har svært relevant erfaring på alle nivåer i Forsvaret og ikke minst i Hæren, nasjonalt som internasjonalt. Generalmajoren har meningers mot og nyter stor respekt i Hæren og Forsvaret, sa forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen. Samtidig takket han av Rune Jakobsen som nå trer av etter 35 år i Hæren.

– Hæren er samvirke og samvirke er alt, sa generalmajor Odin Johannessen under innsettingstalen sin på Bardufoss. han understreket også viktigheten av respekt, for hverandre, mangfoldet og den enkelte.

Bred erfaring

Odin Johannessen har en lang og bred erfaring fra forsvaret. Han var sjef i garden fra 1992 til 1994. Fra 1996 til 1998 tjenestegjorde han som operasjonsoffiser og

nestkommanderende i IFOR/SFOR i Bosnia Herzegovina. I 2002 ble han sjef for Kavaleribataljonen på Setermoen i Indre Troms og deretter sjef for Telemark bataljon på Rena i 2004. Han ble utnevnt til brigader i august 2011 og overtok som sjef for Brigaden i Nord-Norge. Johannessen ble utnevnt til generalmajor i april 2014 og overtok som sjef operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben i Oslo.