Elverum: Om det skal bli avgiftsparkering i hele sentrum, kan du og jeg være med å påvirke ved kommunevalget neste måned.

Folkvangtomta, der vi tidligere kunne parkere så lenge vi ville uten parkeringsskive med to timersrestriksjoner, er nå avgiftsbelagt fra første sekund. 18 kroner timen og 45 kroner døgnet, takk. Snart blir det slutt på gratis langtidsparkering i Elvarheimgata også. Og det blir langtidsparkering mot avgift ved svømmehallen, ved ungdomsskolen, ved NRK og sør på Prestegårdsjordet. Kampen om fortsatt gratisparkering står i sentrumsgatene. Dagens ordning med to timers gratis parkering med P-skive lever farlig.

Én ting er at det snører seg sammen med avgiftsparkering i nær sagt alle kanter av Elverum sentrum. Noen annet er hva politikerne i finner på etter valget. Ingvar Midthun (Ap) som ordfører er trolig den beste garantisten for at det blir avgiftsparkering også i sentrumsgatene og på Torget. Høyre og Fremskrittspartiet lover fortsatt gratis parkering. Alle som er fornøyd med P-skiva til Erik Hanstad, bør stemme på ham som fortsatt ordfører, skulle vi mene.

«Framtidas Elverum» er det visjonære budskapet i Elverum Arbeiderpartis program for 2015–2019. I den framtida levnes gratisparkering små sjanser. Partiet gjorde også tidligere i år alt de maktet for å få innført avgiftsparkering, men tapte mot de borgerlige partiene, som satte alt inn på å få satt en stopper for uvesenet. Ap kjører på. I partiprogrammet står svart på hvitt: «Bruke parkeringsavgift til finansiering av langtidsparkering utenfor sentrum og framtidig bygging av parkeringshus/parkeringsplasser». Dette står i «Vi vil»-partiprogrammet på seks A4-sider.

I Aps partiprogram på glanset papir som distribueres til gud og hvermann før valget, er ikke avgiftsparkering nevnt med ett ord i kapitlet «By- og bygdeutvikling». Mest sannsynlig fordi «avgift» klinger dårlig i valgkamp. I vår naivitet skulle vi da tro at et parkeringshus har noe med byutvikling å gjøre.

Høyre sier: «Både miljøet og trafikkløsningene i sentrum er viktige for å videreutvikle Elverum som handelsby. Viktige forutsetninger for dette er tilfredsstillende parkeringsmuligheter og et fungerende kollektivtilbud. Elverum Høyre ønsker derfor ikke avgiftsparkering i sentrum. Høyre mener at ordningen med parkeringsskiver og gratis parkering er et fortrinn for Elverum, og at vi derfor bør beholde dette». Fremskrittspartiet sier: «Nei til parkeringsavgift». Sågar parkeringsavgift skrevet med stor «P».

Den politiske avgiftskampen som garantert vil komme dreier seg om 468 P-plasser i sentrumsgatene og på Torget, som nå har to timers gratis parkering. Men det mange ser ut til å glemme, er at det er avgiftsparkering en masse i Elverum, og at debatten om den såkalte sentrumsparkeringen sånn sett er noe snever. Starter vi på Vestad er det ved Terningen Arena parkeringsavgift med 20 kroner timen etter to gratistimer. Ved Kremmertorget er det 10 kroner timen etter to gratistimer. Ved Amfi er det såkalt ekspressparkering for 14 kroner timen. I Torggata 4 er det én time gratis, deretter 20 kroner timen, og 50 kroner døgnet. Ved «slakteriet» koster det 20 kroner timen og 50 kroner døgnet. Ved Tunet er avgiften 16 kroner timen. I Storgata 23 er det to timer gratis, deretter 20 kroner timen, maks fire timer. Og det er avgiftsparkering ved Sykehuset Innlandet.

Parkering er allerede god butikk for Elverum kommune. På det året som har gått siden ordningen med parkeringsskive ble innført 18. august i fjor har parkeringsetaten utstedt gebyrer for 1,9 millioner kroner.

Ordningen har vært mer enn selvfinansierende. Innføring av avgift for langtidsparkering er forventet å gi kommunen 350.000 kroner i inntekter resten av dette året. Ingvar Midthun & Co vil bruke disse inntektene for hva de er verdt når det nye formannskapet og kommunestyret får satt seg.

Parkeringsetaten selv har sans for Aps standpunkt. Særlig fordi et system med gjennomført avgiftsparkering vil gjøre det enklere for tilreisende som ikke forstår det lokale parkeringsregimet med P-skive. De forstår rett og slett ikke skiltingen. Mange oppfatter at det er to timer gratis, og synes selvsagt det er bra. Men de forstår ikke symbolet for P-skive, og får bot. Klagene strømmer inn.

Med avgift over alt ville hverdagen for parkeringsetaten blitt mye enklere. Handelsnæringen har en helt annen tilnærming til problemet. De vil beholde P-skive og to timers gratisparkering. Fordi de mener det er det beste for dem.

Vi synes ikke Elverum kommune fortjener videre ros for prissettingen for langtidsparkering. 45 kroner dagen er i drøyeste laget. 650 kroner måneden og 5.800 kroner året. I Hamar koster dagsparkeringen 31 kroner.

Vinnerne er elbileierne, som både kan parkere gratis og som i tillegg får gratis strøm.

Der er kommunen raus.