Elverum: Lørdag 29. august og 5. september holder servicekontoret på Folkvang åpent fire timer slik at det mulig å avgi stemme før selv valgdagen, som er 14. september. I de største valgkretsene er det også valg søndag 13. september.

Det ble åpnet for forhåndsstemming forrige mandag, og i løpet av den halvannen uka som har gått har mange benyttet seg av tilbudet. Interessen for å forhåndsstemme øker fra gang til gang, forteller Nina Bårdseng ved kommunenes servicekontor.

Populært

– Ja, det er mange som setter pris på dette tilbudet. Jeg vil tippe at det er mellom 40 og 50 personer innom her hver dag for å avgi forhåndsstemme. Av erfaring vet vi at pågangen øker når vi nærmer oss valgdagen. Mange synes det er greit å stemme tidlig, og synes det er roligere å stemme her, forklarer Bårdseng.

Ønsker du å forhåndsstemme, må du huske på å ta med legitimasjon, også valgkortet. Siste dag for forhåndsstemming er 11. september.

God informasjon

På kommunens hjemmesider kan du lese nyttig informasjon om kommune- og fylkestingsvalget. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av hvilket parti du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt ved fylkestingsvalget.

Valgkretsene

Det er 15 valgkretser i Elverum: Leiret, Vestad, Lillemoen, Hernes, Sørskogbygda, Hagen, Torgerstuen, Sundsvoll, Melåsberget, Kirkeby, Julusmoen, Berheim, Kynnberget, Bjølset og Siljuberget.

Kretsene Leiret, Vestad, Lillemoen, Hernes og Sørskogbygda har også søndagsvalg.

Ved forrige valg var Siljuberget den minst kretsen med bare 19 avgitte stemmer. I Leiret ble det avgitt 5.150 stemmer, på Vestad 1.014.