• Landbrukspolitiske talsmann i Ap, Knut Storberget, partisekretær Kjersti Stenseng og generalsekretær i NJFF, Espen Søilen.
    FOTO: Stein Cato Nybakken
  • Både Elverum og Hedmark Ap var samlet rundt svartkjelen på jakt- og fiskedagene i dag.
    FOTO: Stein Cato Nybakken

Elverum: Aps partisekretær Kjersti Stenseng og landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget besøkte i dag standen til Norges jeger- og fiskeforbund. Arbeiderpartiet vil unngå at deler av Statskog havner på private hender, og ber KrF og Venstre bli med på å stanse planene.

– Jeg har ennå ikke fått noe klart svar av regjeringen på hvorfor de ønsker å gjøre dette. Da må det være ideologi som ligger bak, sa Storberget.

– Uforståelig

I regjeringserklæringen fra Sundvollen står det blant annet at regjeringen vil styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene. En forutsetning har hele tiden vært at adgangen til jakt, fiske og friluftsliv ikke svekkes, men Norges jeger- og fiskerforbund har så langt ikke latt seg berolige av dette.

– Dette er et helt uforståelig forslag som de aller fleste i Norge er imot, sier generalsekretær i Norges jeger- og fiskeforbund Espen Søilen. Han mener dette forslaget ikke er mest kritisk for Hedmark, men at andre fylker vil få merke dette bedre.

– Det er kjempeviktig at vi fremdeles får beholde områder der vanlige folk for adgang til å jakte og fiske, sier han.

Fikk svar

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) ba Statskog om å se på ulike modeller for privatisering av virksomheten. 2. mars kom utredningen der Statsskog blant annet foreslo spredte skogeiendommer, etablering av ett stort aksjeselskap å legge noen av Statskogs skogeiendommer inn i flere regionale eller lokale aksjeselskaper. Nå mener Arbeiderpartiet det er nok.

– Vi vil ikke ha noe jaktadel i Norge der bare de rikeste får mulighet. Fellesskapet skal fortsatt eie viktige skogområder i Norge, slik at folk får tilgang til jakt, fiske og friluftsliv, sa Knut Storberget. Statsskog eier i dag om lag en femtedel av alt areal i Norge. Sp og SV støtter Arbeiderpartiet i denne saken. Nå håper de å få med Krf og Venstre også.