• GLOMMA: Bjørn Erik Skaug og Elisabet Sveingar Amundsen ved Norsk Skogmuseum er ikke i tvil.

Elverum: Bjørn Erik Skaug og Elisabet Sveingar Amundsen ved Norsk Skogmuseum er ikke i tvil. Elverums beste friluftssted er Prestøya og museumsrunden. Lett tilgjengelig for alle, natur midt i byen med både rasteplasser og toaletter. Først ute på Prestøya kan du velge deg korte eller lengre ruter.

– Vi som jobber her ser jo at mange går denne runden hele året. Sommer eller vinter spiller ingen rolle. Dette er en populær tur for mange elverumsinger og det har det vært i mange år. Noen turer ser vi er organiserte og det er mange lag og foreninger som benytter seg av den, men de aller fleste tar runden bare fordi den er trivelig og lett å gå, sier Skaug.

Runden er ca. tre kilometer lang og det fleste gjør turen unna på under en time.

Fikk prestøya gratis

Sommeren 1955 satt daværende ordfører i Elverum, Enok Slettengen og styreleder ved Norsk Skogbruksmuseum, Magne Midthun på en kafé i Leiret og småpratet. Året i forvegen hadde museet åpnet dørene for første gang og Midthun fortalte Slettengen at han gjerne skulle hatt Prestøya, som da var eid av kommunen. Han mente øya ville bli et bra supplement for museet.

Slettengen skal visstnok ha sagt at det i så fall ville koste museet dyrt. Men noe må åpenbart ha skjedd for i september samme år vedtok kommunestyret i Elverum å gi øya til museet vederlagsfritt. Derimot var det ingen som tenkte på kostnadene ved å bygge bruer over Klokkerfossen og Prestfossen. De kom da også flere år senere.

En lærerik tur

Brua over Klokkerfossen sto ferdig i 1964 og i Skogbruksmuseets jubileumsberetning etter 25 år står det å lese at broen er godt likt av alle og at den binder sammen hele området. Sammen med brua over Prestfossen og Gamlebrua i Leiret utgjør de en fin sirkel rundt Glomma.

– Det er mange grunner til at vi synes museumsrunden og Prestøya er Elverums beste friluftssted. For det første er begge lett tilgjengelige - også for rullestolbrukere. Her er storskogen på øya, strandsoner om det ikke er flom og turen går igjennom et kulturhistorisk landskap med bygninger både her og på Glomdalsmuseet, sier Amundsen. I tillegg sørger Skogmuseet for å holde vegene åpne hele året.

Starter hvor?

– Men hvor starter egentlig runden?

– Hvor du vil, men vi ser at det er mange som parkerer utenfor museet her og starter turen herfra. Da er det et par spisesteder på vegen du kan stoppe og drikke kaffe og så ender turen opp i botanisk have etter å ha gått kjærlighetsstien ned, smiler Amundsen. Bjørn Erik Skaug mener å ha hørt at opprinnelsen til navnet «Kjærlighetsstien» skal ha vært at stien var så smal at man måtte gå tett sammen.

– Forøvrig er det verdt å nevne at når Firluftslivets år åpnet i Elverum, skjedde det nettopp på Prestøya, legger Amundsen til.