Elverum: Høyres flaggsak for fire år siden om redusert eiendomsskatt er et godt eksempel. Da ble eiendomsskatt omtalt som «bremsekloss for næringslivet». Eiendomsskatten har aldri vært høyere enn den er nå. 45,8 millioner kroner betaler elverumsingene i slik skatt i inneværende år. Mens eiendomsskatten for noen år siden lå på rundt tre promille, er den i 2015 på 6,1.

Eiendomsskatt

Det skal sies at det ikke er Høyres budsjett som ble vedtatt i år, men Arbeiderpartiets. Ap er en pådriver for økt eiendomsskatt, og vil ha den økt til maksimale sju promille neste år. Selv om Høyre har måttet svelge eiendomsskattkamelen, er de litt ufortjent blitt hengt ut. Det de skrev i sitt forrige kommunevalgprogram, var at «Elverum Høyre har som målsetting å redusere eiendomsskatten betydelig i løpet av valgperioden». De lovte ikke direkte å fjerne den, men brukte formuleringen «Elverum Høyre mener at en vilje til å fjerne eiendomsskatt samt å tilby et lavt kommunalt avgiftsnivå, vil være viktige virkemidler i arbeidet med å tiltrekke oss bedrifter og næringsdrivende for øvrig». I programmet for høstens valg går partiet, klok av skade, mer forsiktig ut: «Elverum Høyre erkjenner at umiddelbare investeringsbehov gjør det vanskelig å fjerne eiendomsskatten, men vil arbeide for at den er så lav som mulig».

Høyre går i det hele tatt litt mer forsiktig ut denne gang. For fire år siden var valgprogrammet på 27 tettskrevne A4-sider. Denne gang nøyer de seg med 14., selv med større skrift.

Elverum energi

Det har vært mye støy i elverumpolitikken, særlig det siste halvannet året. Stadige omkamper, uro om konkurranseutsetting av sykehjem, skolenedleggelser, att og fram om Sætre alders- og sykehjem, redusert bemanning i barnehagene, utsettelser av presserende vedlikehold og vice versa gjør folk flest oppgitte og mistenksomme. Vinterens og vårens debatt rundt transaksjonen mellom Elverum Energi og Eidsiva er også noe selsomme greier. Hvem som har skjønt og ikke skjønt hvor penger er eller ikke er, hvem som snakker sant eller hvem som juger, er for folk flest rimelig uinteressant og ørkesløst. Vi tror politikernes beteende eller har vært med på å bygge opp under politikerforakt. Tilliten til politikerne oppleves ikke som påfallende stor for tiden.

Ikke alle partiene har presentert sine kommunevalgprogram ennå. De vi har fått i hende avdekker åpenbare forskjeller i ønsket kurs for Elverum. Mens både Høyre og Ap vil styrke Forsvaret, sågar også med mer aktivitet på Terningmoen, vil SV avvikle skytefeltet på Terningmoen. Rimelig spenstig forslag i garnisonsbyen. Apropos SV; partiet er besnæret av ideen om å være et parti for de intellektuelle, men ynder også å være partiet for den alminnelige kvinne og mann – arbeidsfolk, om vi vil. Da er det nesten på grensen til det parodiske hvordan SV slår om seg ord og uttrykk. Som «fairtrade innkjøpsordning», «New Public Management» og «Empowerment». SV vil forby sirkus med eksotiske dyr på kommunal grunn, bevare Sætre, ha en barnehagebemanning med én voksen per tre barn for de under tre år, og én voksen per seks barn for dem som er over tre år. SV er imot konkurranseutsetting, det samme er Ap, Høyre er for. SV vil opprette en egen kommunal vikartjeneste og avvikle avtalene med private vikarbyrå. Høyre vil videreføre ordningen med å legge ut vikartjenester på anbud.

Skole

Høyre vil dele ut en årlig pris til en elev, lærer eller en skoleklasse som utmerker seg og bidrar til en kultur med fokus innsats og prestasjoner. Høyre vil bare ha en skole i Østre Elverum, med andre legge ned Kirkeby og Sørskogbygda. Ap vil beholde alle skoler så lenge elevtallet er stabilt over 40 elever, og samle alle elevene i Søndre Elverum i ny skole på Lillemoen.

Parkeringsavgift i Leiret blir en valgkampsak. Ap vil ha parerkingsavgift og bruke inntektene til å bygge P-hus. Høyre vil ha gratis parkering.

To ting er Høyre, Ap og SV enige om. Det er tog og sykkel. Alle vil tilrettelegge for mer sykkelbruk, og alle vil forbedre togforbindelsen mellom Elverum og Hamar, Ap også til Rena.