Elverum: I går la konst. rådmann Åsmund Hagen fram forslaget til nytt budsjett for 2015. Ikke overraskende er Sætre alders- og sykehjem tilbake på kuttlista.

- Den økonomiske situasjonen til Elverum kommune er alvorlig og det finnes ingen enkle løsninger. De aller fleste tjenestene vi driver, leveres til barn og unge eller eldre. Det er umulig å unngå at de ikke rammes i en slik prosess vi er i nå. Vi skulle gjerne ha skjermet flere, men det er ikke mulig, sier Hagen.

- Vi har ikke forandret mening om dette og kommer til opprettholde vårt nei til å legge ned Sætre og Kirkeby skole, sier gruppeleder i Elverum Ap, Ingvar Midthun. Partiet kommer til å levere sitt forslag til innsparinger og inntektsøkninger til formannskapsmøtet i neste uke.

- Vi ser også på andre løsninger og strukturgrep for å dekke fjorårets underskudd også for å skape varige forbedringer i driftsøkonomien, sier Midthun.

På den opprinnelige kuttlista lå nedleggelse av Ungdommens Hus og fritidsklubben i Hernes inne. Disse er nå tatt ut. Rådmannen vil også at rehabiliteringen av Lillemoen skole skal settes i gang og ikke redusere åpningstidene på Annekset.

Slik ser rådmannens forslag ut:

Skole:

 • Nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter fra januar 2016
 • Nedleggelse av Sørskogbygda skole når Ydalir er på plass i 2018
 • Si opp kommunal avtale med MOT
 • Si opp besøksavtalen for skoleelever med Skogmuseet
 • Si opp avtalen med rikskonsertene/turneorganisasjonen

Barnehage:

 • Legge ned barnehagedriften ved Kirkeby oppvekstsenter fra januar 2016
 • Økning av antall barn per årsverk i kommunale barnehager fra 6 til 6,5 Konsekvensen kan bli at man må vurdere kortere åpningstid i barnehagene.
 • Lavere driftstilskudd til private barnehager

Familie og helse:

 • Overføre driften av tjenestene ved Spangenhuset til Møteplassen
 • Nedbemanning på helsestasjonen

Pleie- og omsorgssektoren:

 • Avvikle Sætre alders- og sykehjem

NAV:

 • Reduksjon barnetillegg fra og med barn nummer seks med 500 kroner per måned per barn.

Teknikk og miljø:

 • Medlemskap i USS – Utmarkskommunenes sammenslutning.

Kultur:

 • Avvikle vennskapssamarbeid og internasjonalt arbeid fra og med 2016
 • Fjerne tilskudd til samfunnshus, grendehus, musikkrådet, idrettsrådet i 2015 og 2016
 • Avvikle leasing/innkjøp av minibuss til Aktivitet fritid med bistand
 • Konkurranseutsette deler av transporttjenestenFjerne skyssgodtgjøring for støttekontakter
 • Endre driftsform i bosetting av enslige mindreårige flyktninger
 • Avvikle drift av snekkerverksted. Nedbemanning av ett årsverk
 • Avvikle idrettspedagog. Nedbemanning av ett årsverk
 • Avvikle utekontakten. Nedbemanning av to årsverk

administrasjon

 • Medarbeiderdagen opphører
 • Redusere intern postrute           
 • Digitalisering av saksprosesser 
 • Endring i fakturering fra økonomistaben
 • Ubesatte stillinger ved permisjon holdes ubesatt
 • Kutte ut 25 varig tilrettelaget arbeidsplasser for yrkeshemmede 25 prosent kommunal andel.
 • Felles kurs/opplæringsmidler kuttes
 • Seniortiltak for ansatte avsluttes

Investeringer:

Disse investeringene anser rådmannen som mulig å stanse eller utsette:

 • Rehabilitering av Hanstad
 • Investering i gatebelysning
 • Investering i bruer og kommunal veger
 • Nyanlegg parkerBiler og driftsmaskiner

Inntekter:

 • Innføre avgiftsparkering korttid (18/20/22 kroner per time) fra oktober 2015
 • Øke satsen for langtidsparkering (45 kroner per dag, 18,- per time) fra juli 2015
 • Øke eiendomsskatten – det er mulig å gjennomføre en kontortaksering på 20 prosent fra 2016.
 • Innføre egenandel for transport til fritidstilbudInnføre fakturering for regnskapsføring og administrasjon av tre stiftelser og to selskap samt overgang fra selvkost til normalberegning på fastavtaler med selskapene.