Elverum: Med seg i styret får han Thore T. Berglund (nestleder) fra Ådalsbruk Framlag, Camilla Marie Coldevin Ruud (sekretær) fra Odal Framlag, Tormod Jarsve (kasserer) fra Solør Framlag og LiseB. Evensen (styremedlem) fra Ådalsbruk Framlag.

Framfylkingen i Hedmark er det største fylkeslaget i Framfylkingen, og hadde omlag 900 betalende medlemmer ved årsskiftet. Framfylkingen ble stiftet i 1934 med Werna Gerhardsen som sentral drivkraft, og med formål å være arbeiderbevegelsens motvekt til det som da ble ansett for enborgerlig norsk speiderbevegelse. Organisasjonen hadde på det meste nærmere 20.000 medlemmer. I dag er Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon og har lokale framlag spredt over hele landet. Seks av framlagene er i Hedmark.