«Den enes død den andres brød». Det skjer når syltetøyproduksjon i Brumunddal og salatproduksjon i Larvik flyttes til Orkla sitt anlegg på Grundsetmoen. «Svært gledelig og utrolig viktig. En signaleffekt», sier ordfører Erik Hanstad. Ordførere er forpliktet til å si slikt i sådanne stunder. Fra det sedvanlige lokalpatriotiske ståstedet er det ikke vanskelig å være enig i at det er bra for Elverum at Orkla har besluttet å investere 100 millioner kroner i utvidelse av produksjonsanlegget her. Når det snakkes om 33 arbeidsplasser, synes naturlig nok de fleste at dette er svære saker.

Likevel, skal Elverum nå sine ambisiøse mål i Strategisk næringsplan 2014-2018, holder det ikke å sitte på gjerdet og vente på at noen aktører finner det for godt å etablere seg på skrinne furumoer hos oss. Næringstomter finnes en masse. Spørsmålet er hva som gjøres for å få aktivitet etablert og arbeidsplasser skapt. Vi sitter med en følelse av at Elverum kanskje har noe å lære av Ringsaker. Der flagges i alle fall næringsutvikling høyt.

Overskudd på 4,3 mrd.

«Vi satser offensivt på syltetøy, men det vi gjør er ikke bra for Brumunddal», erkjente Orkla-direktør Patrik Färdow etter at det mektige Orkla styret, med Stein Erik «Rimi» Hagen som en betydelig eier, i forrige uke tok den endelige beslutningen om å avvikle i Larvik og Brumunddal til fordel for Elverum. Det skjedde etter at de ansatte i Brumunddal til det siste hadde kjempet for å beholde arbeidsplassene og skissert alternative løsninger for videre drift. Like lite som japanske Takeda hørte på Nycomed-ansatte i Elverum, like lite hørte Orkla-styret på de ansattes bønnfall i Brumunddal. Selv med svimlende 4,3 milliarder kroner i driftsinntekter gikk Orkla Foods Norge i 2013 med 101 millioner i underskudd. Medisinen kjenner vi; kostnadsreduksjoner og omstrukturering. Denne gang til Elverums fordel.

Nå er ikke Elverum ukjent med at industriarbeidsplasser renner ut mellom fingrene på seg. Sjokknyheten vinteren 2013 om at Takeda Nycomed med nærmere 200 ansatte legges ned i 2015, var tung. At fordums hjørnesteinsbedrift Sperre også er historie, merkes.

Sånn sett er det positivt det som har skjedd og skjer i omstillingsprosessen i kjølvannet av Takeda-konsernets agerende. Strandmoen Næringsutvikling ble etablert som en respons på beslutningen om å legge ned. Det er positivt at det nye selskapet Curida med 122 aksjonærer tar over Takeda Nycomeds lokaler og starter ny virksomhet med 40 ansatte fra 1. juli. Det er bare det, Elverum skulle hatt så mange, mange flere nye arbeidsplasser.

potensial

I Strategisk næringsplan er målet at Elverum skal øke antall arbeidsplasser til 11.000 innen 2020. Antall innbyggere skal nå 22.000. Veksten skal skje ved flere nyregistrerte virksomheter og en mer «grønn» næringsutvikling. Elverum hadde i 2005 9.095 arbeidsplasser, i 2012 var det økt til 10.052. Antall industriarbeidsplasser var i 2005 614, i 2011 hadde det sunket til 519. Så vet vi hva som senere har skjedd med Sperre og Takeda Nycomed.

Elverum har potensial til å vokse. Utfordringen er å få hit etableringer. Det mangler ikke på plass. Løvbergsmoen Eiendom AS, som er eid av det kommunale tomteselskapet har næringstomter både på Løvbergsmoen og Grundset. På Løvbergsmoen er det snakk om totalt 100 dekar, der halvparten av første byggetrinn på snaut 30 dekar er kjøpt opp. På Grundset, inntil den nye riksvegen, er det 400 dekar næringstomter som venter på interessenter.

Det mangler ikke på eksempler der Elverum har lyktes. Terningen Arena er det beste. Flerbruksanlegget er det beste bevis på hva som er mulig å få til med visjoner, framsyn og samarbeid. I dag er det rundt 500 arbeidsplasser ved arenaen, der Høgskolen alene har 200 ansatte. Det er i gang bygging for 20 behandlingsplasser for psykisk helsevern, som vil gi ytterligere 40 arbeidsplasser.

Elverum har en jobb å gjøre, for å få flere jobber. Etter vedtatte mål må det skapes nærmere 500 nye arbeidsplasser i løpet av de kommende fem årene. Det haster.