onsdag 20. november 2019
Programskjema
Mandag til Fredag Lørdager
00.00 - Nattmix
06.00 - Endelig morgen v/ Bjørn-Martin Brandett L
10.00 - Per's Formiddag v/ Per Bjørkli L
14.00 - Ettermiddagsshowet v/ Leif Tore Surén L
18.00 - Musikkmix
21.30 - Tirsdagsbingo (kun tirsdag)
ca 22.00 - Mot midnatt

02.00 - Nattmix
08.00 - Musikkmix
20.00 - Mimrestund v/ Knut Lilleåsen L
22.00 - Nattsending L

Søndager

02.00 - Nattmix
08.00 - Musikkmix
22.00 - Mot midnatt