onsdag 20. november 2019
Alle annonser som rykkes inn i iElverum kommer også automatisk i Lokalavisa Trysil-Engerdal.

Plassering     iElverum
Lokalavisa
Trysil-Engerdal
Helside tekstplass   kr.  14 650,00 2 990,00
Tekstside modul   kr.  586,00  120,00
Side 1 modul   kr.  1 817,00  372,00
Side 3 modul   kr.  1172,00  240,00
Side 7 modul   kr.  1 113,00 228,00
Annonse helside   kr.  14 064,00 2 870,00
Annonseside pr. mm   kr.  6,51 1,33
Stilling ledig pr. mm   kr.  9,40 1,88
Underholdning pr. mm   kr.  7,73 1,55
Kunngjøring pr. mm   kr.  7,73 1,55
Dødsfall pr. mm   kr.  5,00 1,00
Produksjonstillegg pr. mm   kr.  1,40 1,40
Fakturagebyr   kr.  35,00 35,00
 Alle priser er eks. mva
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Frist for bestilling av annonser er to virkedager før utgivelse klokka 12.00.
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til annonse@sorosterdalmedia.no.
Annonsekart og priser:
Lokalavisa Trysil-Engerdal
iElverum