onsdag 20. november 2019
Har du noe å selge?
Her får du nærmere informasjon om annonsering i iElverums papir- og nettutgave.
Bedriftsannonser:
Annonsere i papirutgaven
Annonsere i nettutgaven
Annonsekart og priser:
Aviskatalogen.no
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til annonse@sorosterdalmedia.no.
Tidsfrister Frister for innlevering:
Frist for bestilling av annonser er to virkedager før utgivelse klokka 12.00.
Behov for kommunikasjon?